Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Czytelnia popularno-naukowa

Czcionka:

- mieści się na III piętrze.
Czynna w dni: poniedziałek i  piątek od godz. 10:00 do 17:00

wtorek i czwartek od 10:00 do 18:00

środę od godz. 8:00 do 15:00.

W okresie wakacyjnym:
Czynna w dni: poniedziałek, środa, piątek od godz. 10:00 do 15:00
Wtorek, czwartek od godz. 10:00 do 17:00

 

Czytelnia popularno-naukowa posiada 9 863 książek oraz 39 tytułów czasopism. Księgozbiór udostępniany jest wyłącznie na miejscu. Istnieje możliwość kserowania potrzebnego materiału. Ze względu na obowiązujące prawo autorskie nie kseruje się książek w całości.

Czytelnik może poznać księgozbiór czytelni na podstawie katalogu alfabetycznego lub rzeczowego.

Katalog alfabetyczny zawiera alfabetyczny spis książek według autorów, a katalog rzeczowy informuje o posiadanym księgozbiorze według zagadnień tematycznych. Odzwierciedleniem obydwu katalogów jest komputer. Księgozbiór czytelni jest w całości skomputeryzowany. Komputer obsługuje bibliotekarz. Na prośbę czytelnika bibliotekarz może sprawdzić czy czytelnia posiada poszukiwane pozycje, jak również sporządzić bibliografię na poszukiwany temat.

Każdą wizytę w czytelni – korzystający odnotowuje w zeszycie czytelni, wpisując swoje nazwisko i imię. W rubryce zatytułowanej „Kwerendy” – bibliotekarz zapisuje temat bądź pytanie, na które czytelnik pragnie uzyskać informacje. Przy nazwisku czytelnika bibliotekarz zapisuje numery inwentarzowe udostępnionych czytelnikowi woluminów. Książki w czytelni podaje bibliotekarz. Jedynie do czasopism jest normalny dostęp.

Czytelnia prowadzi także wypożyczenia międzybiblioteczne. Czytelnik partycypuje w kosztach tzn. opłaca koszt przesłania książek.

Godziny otwarcia:

Wypożyczalnia dla dorosłych

poniedziałek
wtorek
ś
roda
czwartek
piątek
10:00-18:00
10:00-18:00
  8:00-15:00
10:00-18:00
10:00-18:00


Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży

poniedziałek
wtorek
ś
roda
czwartek
piątek
10:00-18:00
10:00-17:00
  8:00-15:00
10:00-17:00
10:00-18:00

 

Czytelnia popularno-naukowa

poniedziałek
wtorek
ś
roda
czwartek
piątek
  10:00-17:00
  10:00-18:00
    8:00-15:00
  10:00-18:00
  10:00-17:00

 

Pracownia internetowa Ikonk@

poniedziałek
wtorek
ś
roda
czwartek
piątek
  10:00-15:00
  10:00-15:00
    8:00-15:00
  10:00-18:00
  10:00-18:00